Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na těchto stránkách jsou zveřejněny informace o dění na naší škole a případném rozdělení na dva samostatné subjekty.  

Příspěvky vkládají odboráři školy, kteří nechtějí školu rozdělit.


Na těchto stránkách jsme se rozhodli uveřejňovat nám dostupné informace, které se týkají naší školy. K tomuto kroku jsme dospěli po schůzce zaměstnanců naší školy a hejtmana Martina Půty. Od schůzky konané 27. 7. 2016 jsme měli velká očekávání, která se bohužel nenaplnila. Pan hejtman neuměl odpovědět na otázky týkající se zrušení naší školy k 31. 8. 2017 a založení dvou nových škol k 1. 9. 2017. Toto rozhodnutí schválila Rada Libereckého kraje dne 19. 7. 2016, aniž by to bylo s kýmkoliv diskutováno.


Ze života odborů …

Naše škola má dvoje odbory. První odborová organizace vznikla v roce 1990 a dnes má 3 členy. Naše, druhá odborová organizace má 20 členů a vznikla v roce 2016. Důvodem vzniku nové organizace byl nesouhlas s děním na naší škole.

Naše organizace prosazuje jednu velkou, silnou školu, která poskytuje kvalitní vzdělání v maturitních i učebních oborech. Dle reakce zaměstnavatelů, kteří jsou s našimi absolventy spokojeni, se nám to daří.


Jak vypadal školní rok 2015/2016?

1. 9. 2015 začala probíhat výuka všech maturitních i učebních oborů v Alešově ulici. To znamená, že 9 tříd (1. – 4. ročník Obchodní akademie, 1. – 4. ročník Cestovního ruchu a 4. ročník Hotelnictví) se přesunulo z budovy ve Zborovské ulici do Alešovy ulice. V Alešově ulici pokračovalo ve výuce 15 tříd (1. – 3. ročník Hotelnictví, 1. – 4. ročník Strojírenství, 1. – 3. ročník Nástrojař/Strojní mechanik/Obráběč kovů, 1. – 3. ročník Jemný Mechanik, 1. – 3. ročník Kuchař – číšník, 3. ročník Prodavač).

Přesun ze Zborovské do Alešovy ulice mělo několik odpůrců. Během krátké doby se však situace uklidnila. V září 2016 nás přijel navštívit i pan hejtman Půta, který se sešel se zaměstnanci školy a poté i s žáky a jejich zákonnými zástupci.

V době, kdy si většina žáků a zaměstnanců školy uvědomila pozitiva, která vyplývají z fungování jedné organizace na jedné budově, přišlo rozhodnutí pana hejtmana o stěhování části výuky zpět na Zborovskou a to v průběhu školního roku. A tak se 9 tříd od 1. 2. 2016 stěhovalo zpět na Zborovskou. Mezi nimi byly i 3 maturitní třídy, které měli před sebou poslední 3 měsíce studia. Z tohoto důvodu musela být provedena změna rozvrhu a učitelé museli celé 2. pololetí přebíhat během výuky mezi oběma budovami.

Toto nelogické rozhodnutí mělo pouze negativa: náročnější organizaci školního roku, kdy obě budovy školy byly obsazeny pouze částečně, škola zbytečně platí nájemné za budovu ve Zborovské městu Turnovu a to téměř 1 mil. Kč ročně. Myslíme si, že tyto peníze by mohly být ve školství využity lépe. Dojíždějící žáci museli opět začít chodit přes celý Turnov na terminál.

V červnu dostal pan hejtman další nápad a to naši školu rozdělit. Domnívá se, že minulé vedení kraje pochybilo a v době, kdy demografická křivka klesá a je málo žáků, bylo slučování škol nerozumný krok. Rada Libereckého kraje dne 20. 6. 2016 rozhodla o rozdělení školy takto: škola bude pod novým názvem Střední odborná škola, Turnov, příspěvková organizace nadále pokračovat ve výuce maturitního oboru Strojírenství a učebních oborů Nástrojař, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Jemný mechanik, Kuchař – číšník a Prodavač v Alešově ulici. Liberecká kraj zřídí novou školu Obchodní akademii a Hotelovou školu, Turnov, příspěvkovou organizaci, která bude vyučovat maturitní obory Obchodní akademie, Hotelnictví a Cestovní ruch ve Zborovské ulici.

 

Pro hlasovali: M. Půta, J. Jadrný, L. Kadlecová, V. Mastník, M. Pieter, P. Tulpa.

Proti hlasovali: A. Losová, V. Příkaský.

 

Dalším krokem pana hejtmana Půty bylo v červenci revokovat výše uvedené usnesení. A tak Rada Libereckého kraje na svém zasedání dne 19. 7. 2016 rozhodla o zrušení stávající Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace a to bez nástupnictví. Dále založení 2 nových škol Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, příspěvková organizace se sídlem ve Zborovské ulici a Střední odbornou školu, Turnov, příspěvková organizace se sídlem v Alešově ulici.

Pro hlasovali: M. Půta, H. Maierová, J. Jadrný, L. Kadlecová, V. Mastník, M. Pieter, P. Tulpa.

Proti hlasovali: A. Losová

 

S oběma rozhodnutími odbor školství a radní pro školství Alena Losová nesouhlasí.

Více na http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/rada/zapis-z-jednani-rk

Toto usnesení přinese spoustu komplikací a nejistotu pro žáky i zaměstnance školy.

O obavu z tohoto rozhodnutí se předsedkyně školské rady podělila se žáky a rodiči prostřednictvím facebooku, e-mailu a webových stránek školy. Na příkaz zřizovatele byl příspěvek z webových stránek stažen.

Zaměstnanci školy dále požádali pana hejtmana Půtu o schůzku. Doufali jsme, že na níže uvedené problémy nám bude umět pan hejtman odpovědět. To se však nestalo. O osudu školy rozhodovala Rada kraje bez znalosti odpovědí na zásadní otázky:

Kde budou moci neúspěšní maturanti a absolventi učební oborů konat opravnou zkoušku na podzim 2017? (Na zrušené škole již ne a na nových školách ještě ne.)

Kdo bude dělat přijímací řízení na školní rok 2017/2018? (Na zrušené škole již ne a na nových školách ještě ne.)

Pedagogové budou mnohem hůře zastupitelní a budou muset vyučovat i předměty mimo svoji kvalifikaci. Takže o zkvalitnění výuky nemůže být řeč.

Se všemi téměř 80 zaměstnanci bude rozvázán pracovní poměr s nárokem na odstupné. (Krajský rozpočet má přebytečných několik miliónů na odstupné?)

Kdy bude zvoleno vedení nových škol? (Od 1. 9. 2017 je trochu pozdě.)

Kdo zajistí zaměstnancům, že s nimi nové vedení sepíše pracovní smlouvy? (Nikdo.)

Krajský rozpočet má přebytkový rozpočet, že může místo jedné školy financovat dvě? Provozní základy na 2 školy na 2 budovách jsou větší než 1 školy na 1 budově. Dvě školy musí mít 2 ředitele, 2 sekretářky, 2 hospodářky, 2 účetní, …) Takže další peníze navíc.

Ať jsme hledali, jak jsme hledali, žádné pozitivum na rozdělení nebo zrušení a založení dvou nových škol jsme nenašli.

Vedoucí odboru školství dostal od pana hejtmana za úkol najít odpovědi na tyto otázky.

Dále jsme nabídli žákům a jejich zákonným zástupcům schůzku, která se uskutečnila po návštěvě pana hejtmana Půty. Neplánovaně se na schůzku dostavil i pan hejtman. Zda dokázal rozehnat obavy žáků a rodičů necháme na vašem posouzení. Na základě tohoto setkání sepsal pan hejtman Půta dopis pro žáky, rodiče a zaměstnance, se kterým byli všichni prostřednictvím e-mailu seznámeni.

Budeme dělat vše proto, aby tato nesmyslná rozhodnutí nebyla dle 30. 8. 2016 schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje a my se mohli v klidu věnovat žákům a výuce. Naším zájmem jsou dobře připravení absolventi, kteří se v praxi osvědčí.

Jaký bude školní rok 2016/2017?

Ten bude naštěstí probíhat standardně, včetně všech projektů. Takže se na žáky od 1. 9. 2016 zase těšíme.